Kohortinis tyrimas pacientų, ieškančių interneto žaidimų sutrikimų (2018), tyrimas