Tarpdisciplininis tyrimas dėl interneto priklausomybės paplitimo, rizikos veiksnių ir nepageidaujamų pasekmių tarp Šiaurės Rytų Indijos medicinos studentų (2016)