Su klaidomis susijęs negatyvumo potencialus tyrimas dėl reagavimo stebėjimo funkcijos asmenims, turintiems interneto priklausomybės sutrikimą (2013)