Kinijos paauglių priklausomybės nuo interneto, sukeliančio nesuicidinį savęs žalojimą, asociacija (2020 m.)