Smegenų veikla link žaidimų, susijusių su interneto žaidimų sutrikimu, priklausomybės stroop užduoties metu (2016)