Kognityviniai trūkumai probleminiame interneto naudojime: 40 tyrimų metaanalizė (2019)