Ankstyvosios intervencijos programos veiksmingumas paaugliams, turintiems interneto žaidimų ir interneto naudojimo sutrikimą: vidutinio laikotarpio PROTECT + tyrimo (2019) poveikis