Ištirti neurologinio avataro identifikavimo patologinio interneto žaidėjų ir savirefleksijos patologiniuose socialiniuose tinkluose naudotojams (2016) pagrindą