Bendrosios priklausomybės nuo konkrečios interneto naudojimo priklausomybės problemos: mišraus metodo tyrimas dėl interneto, žaidimų ir socialinių tinklų elgesio (2018)