Grupės nepriklausoma komponentų analizė atskleidžia tinkamo vykdomojo valdymo tinklo kaitą interneto žaidimų sutrikime (2017)