Sutrikusi vykdomosios kontrolės ir atlygio grandinė interneto žaidimų narkomanams pagal uždelsimo uždelsimo užduotį: nepriklausoma komponentų analizė (2016)