Individualūs vaizdo žaidimų motyvų, pageidavimų ir patologijos skirtumai: žaidimų nuostatos, motyvai ir patirties skalės (2013)