Informacijos ir ryšių technologijos (IRT): probleminis interneto, vaizdo žaidimų, mobiliųjų telefonų, momentinių pranešimų ir socialinių tinklų naudojimas naudojant MULTICAGE-TIC (2018)