Tyrimas, koks yra ryšys tarp interneto priklausomybės nuo nerimo ir vidurinių mokyklų studentų švietimo rezultatų (2019)