Vienatvė, savigarba ir pasitenkinimas gyvenimu kaip internetinės priklausomybės prognozuotojai: skerspjūvio tyrimas tarp Turkijos universitetų studentų (2013)