Tarpininkai, priklausantys ryšiams tarp interneto priklausomybės ir kūno masės indekso: kelio modelio metodas naudojant dalinę mažiausiai kvadratą (2018)