Ryšio tarp smurtinio vaizdo žaidimo ir fizinės agresijos per tam tikrą laiką analizė (2018)