Iškraipytos savarankiškos koncepcijos neuronų koreliacijos asmenims, turintiems interneto žaidimų sutrikimą: funkcinis MRT tyrimas (2018)