Nežaidimas: žaidimų sutrikimas tarptautinėje ligų klasifikacijoje (ICD-11). (2019)