Prognozuojamas pasienio asmenybės simptomų ir savęs sampratos bei tapatybės sutrikimų poveikis internetiniam priklausomumui, depresijai ir savižudybei kolegijų studentuose: perspektyvinis tyrimas (2019)