Probleminis interneto naudojimas kinų paaugliams ir jo ryšys su psichosomatiniais simptomais ir pasitenkinimas gyvenimu. (2011)