Probleminis interneto naudojimas susijęs su struktūriniais smegenų atlygio sistemos pokyčiais moterims. (2015)