Tajų versijos priklausomybės testo (2018) psichometrinės savybės