Emocinės slopinamosios kontrolės vaidmuo konkrečioje priklausomybėje nuo interneto - fMRI tyrimas (2017 m.)