Suvokto vienatvės vaidmuo priklausomybės nuo jaunimo veikloje: tarptautinė apklausa (2020 m.)