Išpakavimas mechanizmų, kuriais grindžiamas sąryšis tarp internetinės priklausomybės ir priklausomybės nuo interneto (2018)