Miesto ir kaimo jaunimo interneto naudojimo modeliai ir jų ryšys su nuotaikos būsena (2019)