„Seksualinio troškimo, o ne hiperseksualumo, susijusi su seksualinių vaizdų neurofiziologiniais atsakymais, analizė“ (Steele ir kt., 2013)