Masinio poveikio pornografijai poveikis (1984)

In Pornografija ir seksualinė agresija, p. 115-138. 1984.

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-466280-3.50012-9

Abstraktus

Šiame skyriuje aptariami tyrimai, susiję su masinio poveikio seksualinio pobūdžio filmų poveikiui. Pirma, pateikiamas dviejų komponentų erotikos poveikio motyvuotam agresyviam elgesiui modelis, taikomas turimiems tyrimų duomenims. Antra, modelis yra išplėstas, kad į jį būtų įtraukti atsakymai į erotiką, atsirandančią dėl pakartotinio poveikio. Visų pirma atsekama sužadinimo įpročiai ir pokyčiai hedoninėje reakcijoje. Trečia, apibendrinama masinio poveikio darbo metodika ir pranešama apie tyrimų rezultatus. Poveikis pripratimui ir valentiškumui yra detalus. Išnagrinėtas agresyvaus elgesio, kurį sąlygoja šie efektai, modifikavimas, susijęs su dviejų komponentų modeliu. Galiausiai pranešama apie nemažai didelių pornografijos pasekmių seksualumo suvokimui ir su lytimi susijusioms nuostatoms. Tarp jų yra tie, kurie susiję su neįprastu seksualiniu elgesiu, seksualiniu nuolankumu moterims ir baudžiamuoju išžaginimu.