Eksperimentiniai pornografijos poveikio veiksniai: asmenybės ir tarpinio poveikio seksualinio pasikėsinimo poveikis (2014)

Arch Sex Behav. 2014 balandžio 12.

Abstraktus

Naudojant atsitiktinai atrinktą 200 Danijos jaunų suaugusių vyrų ir moterų atsitiktinės atrankos eksperimentinį pavyzdį, tyrime ištirta asmenybės bruožo (sutikimo), praeities pornografijos vartojimo ir eksperimentinio poveikio smurto pornografijai poveikis požiūriui, kuriuo remiamas smurtas prieš moterys (ASV). Mes nustatėme, kad mažesnis sutikimo lygis ir aukštesnis ankstesnio pornografijos vartojimo lygis gerokai prognozavo ASV. Be to, eksperimentinė pornografijos ekspozicija padidino ASV, bet tik tarp vyrų, kurie turėjo mažą malonumą. Nustatyta, kad šis santykis yra reikšmingai tarpininkauja lytiniu susijaudinimu su seksualiniu susijaudinimu, susijęs su subjektyviu seksualinio susijaudinimo jausmu, pasiruošimu seksualinei veiklai ir / ar kūno pojūčiams, susijusiems su lytiniu susijaudinimu, vertinimu. Pabrėždami individualių skirtumų svarbą, rezultatai patvirtino hierarchinį seksualinės agresijos susiliejimo modelį ir žiniasklaidos literatūrą apie emocinį įsitraukimą ir pradinį poveikį.