Naršyti internete seksualiai aiškią medžiagą: kas yra ryšys su seksualine prievarta? (2015)

Seksualinė priklausomybė ir kompulsyvumas: Gydymo ir prevencijos žurnalas

22 m. 2015 tomas - klausimas 3

Valerie M. Gonsalves, Heath Hodges & Mario J. Scalora

Abstraktus

Su interneto populiarumu lengva pasiekti internetinę seksualinę medžiagą (OSEM). Tačiau mažai žinoma apie galimus santykius, kuriuos OSEM žiūrėjimas gali turėti seksualinio prievartos elgesio. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti, ar OSEM žiūrėjimo įpročiai susiję su savarankiškai pranešta seksualine agresija.

Rezultatai parodė, kad asmenys, kurie elgėsi seksualiai agresyviai, patvirtino daugiau seksualinio seksualinio elgesio. Analizės parodė, kad, lyginant su OSEM tipu, atrodo, kad jis labiau susijęs su neigiamais rezultatais.

Be to, seksualiai agresyvūs asmenys pranešė apie didesnį OSEM turinio spektrą ir dalyvavo platesniame OSEM elgesio diapazone, palyginti su tais, kurie užsiima mažiau seksualinės prievartos.