Lytiniai skirtumai tarp seksualinio aiškumo interneto medžiagos Escapist naudojimo atveju: Vokietijos tikimybės pavyzdžio rezultatai (2018)

Weber, M., Aufenanger, S., Dreier, M. et al.

Seksualumas ir kultūra (2018). https://doi.org/10.1007/s12119-018-9518-2

Abstraktus

Seksualiai aiškios interneto medžiagos (SEIM) naudojimo intensyvumas priklauso nuo vartotojų lyties. Tačiau lyčių skirtumai tarp SEIM stebėjimo motyvų dar nėra išsamiai ištirti. Todėl, remiantis reprezentatyvia Vokietijos vartotojų apklausa, analizuojame, kaip moterys ir vyrai naudoja SEIM, kad patenkintų escapist poreikius. Mažesnis pasitenkinimas gyvenimu, įsipareigojimo nebuvimas ir vienatvės jausmai prisideda prie SEIM naudojimo dažnumo tarp vyrų. Vienatvė taip pat skatina SEIM vartojimą tarp moterų, tačiau poveikis yra mažiau ryškus. Moterų interneto naudotojams SEIM suvartojimas netgi didėja įsipareigojimuose, o tai rodo palyginti aukštą pasitenkinimo gyvenimu lygį nei nepasitenkinimas gyvenimo sąlygomis. Taigi lyčių lygybė žymiai sumažina ryšį tarp poreikio struktūrų ir SEIM vartojimo.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-018-9518-2