Socialinės seksualumo ir įsipareigojimo seksualinės seksualinės veiklos įtaka: tarpbalsinis neištikimybės suvokimo poveikis (2019)

Abstraktus

Pastebėta, kad internetinis seksualinis aktyvumas (OSA) yra neišspręstas kaip svarbus veiksnys, prisidedantis prie individualių skirtumų OSA tarp romantiškų santykių žmonių. Mes pasiūlėme, kad du pagrindiniai veiksniai, susiję su neištikimybe - socialinexuality (noras dalyvauti neprisiimtuose seksualiniuose santykiuose) ir įsipareigojimas - gali būti susiję su dalyvavimu OSA per suvokiamą OSA neištikimybę tarp romantiškų santykių asmenų. OSA buvo klasifikuojamos kaip seksualiai aiškios medžiagos, ieškančios seksualinių partnerių, kiberneto ir flirto. Dalyviai buvo 313 heteroseksualai romantiškuose santykiuose, kurie baigė OSA patirties, socioseksualumo, įsipareigojimo ir neištikimybės suvokimo priemones. Rezultatai parodė, kad daugiau neriboto sociozso ir mažesnio įsipareigojimo siejasi su dažniau dalyvaujant OSA. Be to, neištikimybės suvokimas siejo šias socialoseksualumo ir įsipareigojimo asociacijas su OSA. Šie faktai rodo, kad suvokiamas neištikimybė yra svarbi norint suprasti mechanizmą, susijusį su žmonių dalyvavimu OSA