Vyrų partnerių suvokiamas pornografijos naudojimas ir moterų santykinė ir psichologinė sveikata: pasitikėjimo, požiūrio ir investicijų vaidmuo (2015)

Sekso vaidmenys

Rugsėjo 2015, 73 tomas, 5 leidimas, pp 187-199

SUSIJUSI SU PAGRINDU

Aušra M. Szymanski, Chandra E. Feltman, Trevor L. Dunn 

Abstraktus

Šio tyrimo tikslas - ištirti santykių pasitikėjimo tarpininkavimo vaidmenį tarp jaunų suaugusiųjų moterų suvokimo apie jų vyrų partnerių pornografinį naudojimą ir jų santykinę bei psichologinę sveikatą. Papildomas šio tyrimo tikslas buvo ištirti galimą moterų požiūrio į pornografiją ir santykių investavimą įtaką ryšiui tarp jų vyriškų partnerių pornografijos naudojimo ir jų reliacinės bei psichologinės sveikatos bei tarp jų vyriškųjų partnerių pornografijos naudojimo ir santykių pasitikėjimo .

Dalyvavo 359 jaunos suaugusiųjų kolegijos moterys, kurios buvo įdarbintos dideliame JAV pietų valstybiniame universitete ir baigė internetinę apklausą. Rezultatai atskleidė, kad moterų pranešimai apie jų vyrų partnerių pornografijos naudojimą buvo susiję su mažiau pasitenkinimo santykiais ir psichologiniu baime. Be to, santykių pasitikėjimas tarpininkauja tarp vyrų partnerių pornografijos naudojimo ir santykių pasitenkinimo bei psichologinio kančios. Moderacijos analizės rezultatai parodė, kad tiesioginis vyrų partnerių pornografijos naudojimo ir santykių pasitikėjimo bei sąlyginio netiesioginio vyrų partnerių pornografijos naudojimo poveikis santykių pasitenkinimui ir psichologiniam susirūpinimui priklausė nuo santykių investicijų. Šie rezultatai parodė, kad vyrų partnerių suvokiamas pornografijos naudojimas yra aukštas, todėl moterys, turinčios mažą ar vidutinį santykį, turi mažiau pasitikėjimo santykiais. Galiausiai, mūsų rezultatai atskleidė, kad santykiai tarp vyriškų partnerių pornografijos ir reliacinių bei psichologinių rezultatų egzistuoja nepriklausomai nuo moterų požiūrio į pornografiją.

Raktiniai žodžiai: Pornografija Santykių kokybė Psichikos sveikata Psichologinė baimė