Vyrų seksualinis susijaudinimas per penkis erotinio stimuliavimo būdus. (1988)

Pastabos: aukščiausio lygio susijaudinimą / jaudulį sukėlė erotinis filmas. Mažiausia pagal fantaziją. Per evoliuciją mes masturbavome į fantaziją, tačiau šiandien turime begalinį vaizdo įrašų įvairovę.


Arch Sex Behav. 1988 Balandis, 17 (2): 131-43.

Julien E, Over R.

Abstraktus

Pėdos perimetro pokyčiai ir subjektyvus seksualinis susijaudinimas buvo užfiksuoti, kai erotinė medžiaga, vaizduojanti tą pačią įvykių seką, buvo patirta penkiuose skirtinguose režimuose: filmuose, skaidiniuose, žodžiu, rašytiniu tekstu ir fantazija. Dvidešimt keturi vyrai buvo išbandyti pagal pakartotinių matavimų projektą, o režimų pateikimo tvarka subalansuota tarp dalykų. Sesijos buvo atskirtos 24 hr arba daugiau. Didžiausi fiziologinio ir subjektyvaus susijaudinimo lygiai buvo nustatyti filmui, o fantazija sudarė žemiausią susijaudinimo lygį. Skaidrės, sakytinis tekstas ir rašytinis tekstas sukėlė vidutinio lygio susijaudinimą, ir šios trys sąlygos buvo vienodai stiprios. Aptariami veiksniai, susiję su režimo skirtumais, atsirandančiais dėl erotinio stimuliavimo.