Vyrų laisvalaikis ir moterų gyvenimas: pornografijos įtaka moterims (1999)

Susan M. Shaw

Laisvalaikio studijos, 18, 197 – 212. Kiekis 18, klausimas 3, 1999

doi: 10.1080 / 026143699374925.

Abstraktus

Pornografijos, kaip laisvalaikio praktikos formos, klausimui mokslininkai skyrė mažai dėmesio. Šiame tyrime buvo ištirtas pornografijos vartojimo poveikis moterų gyvenimui. Buvo apklausta įvairi trisdešimt dviejų moterų grupė, kurios diskusijose daugiausia dėmesio buvo skiriama individualiai pornografijos patirčiai, prasmėms ir suvokimui. Moterų reakcija į pornografiją, ypač į smurtinę pornografiją, buvo nuolat neigiama. Pornografija sukėlė baimės reakcijas, turėjo neigiamos įtakos moterų tapatybei ir jų santykiams su vyrais, ir buvo pastebėta, kad tai sustiprina vyrų seksistinį požiūrį. Nepaisant to, daugelis moterų manė, kad jų nuomonė nėra „teisėta“, o atviras pasipriešinimas pornografijai dažnai buvo nutildytas. Išvados aptariamos atsižvelgiant į pornografijos vaidmenį atkuriant lytį, individualizmo ideologiją ir moterų pasipriešinimo potencialą.