Tyrimai, susiejantys pornografijos naudojimą su prastesne psichine-emocine sveikata ir prastesniais kognityviniais rezultatais

protinis