Rūkymas ir su juo susiję psichosocialiniai veiksniai tarp paauglių Kolkatoje, Indijoje (2014)