Paauglių pornografinis internetinis naudojimas: daugiamatė regresinė prognozavimo veiksnių ir psichosocialinių pasekmių analizė (2009)