Demografiniai ir elgesio koreliaciniai ryšiai tarp šešių sekančio elgesio tarp Australijos vidurinės mokyklos mokinių (2015)