Ankstyvas paauglių berniukų poveikis interneto pornografijai: ryšiai su pubertaciniu laiku, pojūčių ieškojimu ir akademiniais pasiekimais (2014)

Beyens, Ine ×
Vandenbosch, Laura
Eggermont, Steven #

VISAS TYRIMAS - PDF

Ankstyvosios paauglystės leidinys

SANTRAUKA

Tyrimai parodė, kad paaugliai reguliariai naudojasi interneto pornografija. Šio dviejų bangų tyrimo tikslas buvo išbandyti integracinį modelį ankstyviems paaugliams (vidutinis amžius = 14.10; N = 325), kuris (a) paaiškina jų įtaką interneto pornografijai ieškodamas santykių su pubertiniu laiku ir pojūčių ieškojimu, ir (b) ) tiria galimą jų pornografijos poveikio jų akademiniam rezultatui pasekmes. Integracinis kelio modelis parodė, kad pubertinis laikas ir pojūtis siekia numatyti interneto pornografijos naudojimą. Berniukai, turintys pažangiosios pubertacijos stadiją, ir berniukai, turintys didelį pojūtį, ieško dažniau naudojamo interneto pornografijos. Be to, intensyvesnis interneto pornografijos naudojimas sumažino berniukų akademinius rezultatus po šešių mėnesių. Diskusijoje daugiausia dėmesio skiriama šio integracinio modelio pasekmėms būsimiems interneto pornografijos tyrimams.