Neribotos prieigos prie erotikos įtaka paauglių ir jaunų žmonių nuostatoms dėl seksualumo (2000)

Priimta: balandžio 24, 2000;

Abstraktus

Kadangi trūksta sutarimo dėl seksualinio ugdymo programų, erotika tapo pagrindiniu seksualinės socializacijos veiksniu. Naujoji žiniasklaidos technologija suteikia vaikams ir paaugliams išgyvenimo sąlygas, o visose jų apraiškose pasirengusi prieiti prie erotikos. Tačiau šalia nieko nėra žinoma apie nuolat didėjančio tokio poveikio pasekmes. Pateikiamas trumpas žinomų ir nežinomų apie pornografijos poveikį jauniems suaugusiems apžvalga. Vėliau pagrindinis dėmesys skiriamas seksualinio šurmulio vystymuisi per pubertalinę slenkstį ir tai, kaip šį drąsumą gali paveikti didelė ekspozicija erotikai. Nagrinėjama erotika yra ne tiek, kiek aiškiai vaizduoja coital elgesį kaip tuos, kurie yra mažiau aiškūs ir pateikia išsamesnį socialinį seksualinių įsipareigojimų kontekstą. Apibūdinama mokslinių tyrimų programa, kuri padėtų suprasti erotikos poveikį paauglių seksualiniam šurmuliui, supratimą, kuris yra labai reikalingas veiksmingoms švietimo pastangoms, kuriomis siekiama panaikinti seksualinius santykius nuo pašaukimo ir prievartos.