(L) Visus mokslo metus grupės matė pornografiją, sako vaikų sargas (2013)