Žiniasklaidos poveikis jaunimo seksualinei elgsenai Vertinant priežastingumo reikalavimą (2011)

Wright, PJ (2011). Mišios

Tarptautinės komunikacijos asociacijos Annals, 35(1), 343-385.

abstraktus

Nepaisant senų įrodymų, kad žiniasklaidoje yra daug seksualinio turinio, pagrindinės visuomenės informavimo priemonės įtakos jaunų žmonių seksualiniam elgesiui tyrimai lėtai kaupiasi. Seksualinės žiniasklaidos poveikis pastaraisiais metais labai pasikeitė, nes daugelio disciplinų tyrėjai atsakė į raginimą atkreipti dėmesį į šią svarbią seksualinės socializacijos stipendijų sritį. Šio skyriaus tikslas - apžvelgti sukauptų seksualinio elgesio tyrimų pogrupį, siekiant nustatyti, ar šis darbas pagrindžia priežastinę išvadą. Šiam tikslui pasiekti naudojami Cook ir Campbell suformuluoti priežastinio ryšio standartai (1979). Daroma išvada, kad iki šiol atlikti tyrimai peržengia kiekvieno kriterijaus pagrįstumo slenkstį ir kad žiniasklaida beveik neabejotinai daro priežastinį poveikį JAV jaunimo seksualiniam elgesiui.