Religija mažina seksualinę agresiją ir prievartą išilginėje Kolegijos vyrų grupėje: tarpinių normų, žadinimo ir pornografijos (2018) vaidmuo

Hagen, Timothy, Martie P. Thompson ir Janelle Williams.

Religijos mokslinio tyrimo žurnalas.

Abstraktus

Išsami literatūra rodo, kad religingumas yra apsauginis veiksnys, mažinantis tam tikrą deviantinį elgesį, įskaitant seksualinę agresiją (SA). Kadangi ankstesni tyrimai buvo skirti rizikingo alkoholio vartojimo vaidmeniui tarpininkaujant santykiui tarp religingumo ir SA, šiame tyrime nagrinėjami hipoteziniai meditaciniai keliai nuo religingumo iki SA ir technologiniu prievartos elgesiu (TBC), taikant tarpusavio normas, pornografijos vartojimą ir nedorumą. Ketverių metų ištyrimo iš vyrų kolegijų studentų išvados rodo, kad bendraamžių normos ir lengvata tarp religijos ir abiejų rezultatų priemonių yra tarpusavyje susiję, o pornografijos vartojimas tarpininkauja tarp religingumo ir TBC. Šios išvados gali suteikti nuolatinę praktiką ir būsimus tyrimus dėl galimų mechanizmų, kuriais gali būti paveikta probleminė seksualinė elgsena.