Lytinis paauglių elgesys kaimo aplinkoje Rytų Ugandoje: kryžminis tyrimas (2019 m.)