Pornografijos, bendraamžių spaudimo ir namų aplinkos sąsajos su vyresniųjų klasių moksleivių seksualiniu elgesiu, konsultavimo padariniais (2019)