Seksualinės internetinės žiniasklaidos naudojimas ir seksualinės elgesys tarp seksualiai patyrusių paauglių Malaizijoje: seksualinis ketinimas kaip tarpininkas (2018)

Šaltinis: Socialinių ir humanitarinių mokslų žurnalas „Pertanika“. 2018, t. 26 4 leidimas, p. 2571-2582. 12p.

Autorius (-ai): Netrukus Aun Tan; Yaacob, Siti Nor; Jo-Pei Tanas

Abstraktus

Šiame tyrime nagrinėjami seksualinio pobūdžio medžiagos naudojimo, seksualinio ketinimo ir seksualinio elgesio ryšiai atrinkus 189 seksualinę patirtį turinčius paauglius (16–17 metų) Malaizijoje. Be to, šiame tyrime tiriamas tarpininkavimo vaidmuo tarp seksualinės intencijos santykyje tarp seksualinės atviros interneto žiniasklaidos (SEIM) naudojimo ir seksualinio elgesio. Savarankiškai atliktas klausimynas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama SEIM skalės, jaunimo ikicoitalinių ir seksualinių ketinimų skalės bei seksualinio elgesio vertinimo naudojimui, įvertino paauglių SEIM naudojimą, seksualinį ketinimą ir seksualinį elgesį. Rezultatai rodo, kad SEIM naudojimas teigiamai koreliuoja su paauglių seksualiniu ketinimu ir seksualiniu elgesiu. Vis labiau įsitraukiant į seksualinį elgesį paaiškėja, kad padaugėja seksualinių ketinimų. Išvados taip pat nurodo, kad didesnis SEIM poveikis skatina seksualinį ketinimą, o tai savo ruožtu padidina įsitraukimą į seksualinį elgesį. Bandant kontroliuoti paauglių seksualinį susijaudinimą, prevencijos ir intervencijos programose, susijusiose su seksualumu, turėtų būti atsižvelgiama į interneto žiniasklaidos vaidmenį ir sveikų pažinimo procesų plėtrą.