Pornografijos ir jos asociacijų naudojimas su seksualine patirtimi, gyvenimo būdais ir sveikata tarp paauglių (2014)