Farmaciniai ir fiziologiniai lytinio išsekimo žiurkių patelėms aspektai (2003)